Näin teet videon käsikirjoituksen

Videon käsikirjoitus on yksinkertaisimmillaan teksti, joka kertoo videon sisällön aikajärjestyksessä. Siihen kuuluu aina kaksi tasoa: kerronta ja kuva. Luettuasi tämän blogin osaat tehdä kaksipalstaisen käsikirjoituksen, jonka pohjalta päästään etenemään videon tekoon.

Videokäsikirjoituksen kaksi palstaa: kerronta ja kuva

Videon käsikirjoitus kannattaa tehdä kahteen palstaan. Toisella palstalla etenee kerronta ja toisella kuva. Joskun kaikki kerronta tehdään pelkällä kuvalla, mutta usein kerrontaa tehdään puheella, teksteillä tai grafiikoilla.

Kerronta on se millä videon viesti välitetään: puhe, teksti, grafiikka

Kuva puolestaan on videon visuaalinen puoli eli mitä kuvassa näkyy.

Kerronta ja kuva eivät videolla etene aina samaa tahtia. Esimerkiksi haastatteluvideoissa ei useinkaan näy koko ajan vain puhuva henkilö, vaan puheäänen päällä on välillä kuvituskuvaa tai grafiikoita. Jos kuvassa tapahtuu tismalleen samat asiat kuin kerronnassa, kutsutaan sitä ”idioottisynkaksi”. Tämä ostos-tv-tyylinen ratkaisu voi olla tehokeino, mutta muuten se ei yleensä ole kovin kiinnostava kerronnan tapa.

Käsikirjoituksen kahteen eri palstaan siis suunnitellaan, miten äänen ja kuvan kokonaisuus videolla rakentuu. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi, mitä käsikirjoittajan on hyvä huomioida kummankin palstan kohdalla.

1. PALSTA: Kerronta

Kerronta luo yleensä videon rungon, jota kuva tukee ja täydentää. Siksi kannattaa ensimmäisenä valita kerronnan tapa ja sen jälkeen jäsennellä sisältö sopivaan järjestykseen eli miettiä kerronnan rakenne.

Videokerronnan tapoja

Yleisimpiä puhutun kerronnan tapoja ovat seuraavat:

 • joku puhuu kameralle
 • joku puhuu haastattelijalle (joka ei ole kuvassa näkyvissä)
 • esiintyjät tai näyttelijät puhuvat keskenään/itsekseen
 • voiceover eli spiikkaus.

Joskus kerronta tehdään puheen sijaan tekstillä tai grafiikoilla. Tällainen ratkaisu sopii hyvin esimerkiksi lyhyisiin infovideoihin.

Asiapitoisen videon käsikirjoittajan on hyvä pitää mielessä muutama nyrkkisääntö:

 • Suosi lyhyitä lauseita. 
  Varsinkin informatiiviset videot leikataan yleensä mahdollisimman ytimekkäiksi, joten kerro viesti tiiviisti. 
 • Vältä kiertoilmauksia. 
  Ne voivat toimia kirjoitetussa tekstissä, mutta hankaloittavat usein kuvituksen tekemistä. Puhu asioista ennemmin mahdollisimman suoraan ja yksinkertaisesti.
 • Aloita lauseet suoraan ”pihvistä”.
  Muotoile lauserakenne niin, että ydinasia tai -sana mainitaan heti lauseen alussa. Tämä helpottaa kuvituksen tekemistä ja ymmärtämistä: katsoja hoksaa heti, mihin kuvassa näkyvä asia liittyy, eikä joudu odottamaan pitkän lauserakenteen loppua kuullakseen, mikä on kuvan ja ajatuksen pointti.

Muista myös, että samassa videossa voi hyödyntää useita kerronnan tapoja. Tällöin käsikirjoituksen kerrontapalstalle merkitään, millaisesta kerronnasta on kyse: onko teksti esimerkiksi voiceoverin vai haastateltavan puhetta tai vaikkapa animoitu teksti.

Jos kerronnan työkaluna käytetään erityisiä äänielementtejä (esim. musiikki, taustaäänet tai äänitehosteet), kannattaa myös niistä mainita käsikirjoituksessa. Muussa tapauksessa ammattilainen yleensä luo videolle sopivan äänimaailman jälkityövaiheessa.

Kerronnan rakenne

Perinteinen ja toimiva kerronnan rakenne jaetaan yksinkertaisimmillaan kolmeen osioon: aloitus, keskiosa ja lopetus. 

Aloitus herättää katsojan mielenkiinnon ja johdattaa aiheeseen. 

Keskiosa on ns. käsittelyosa, joka voi koostua useammasta eri alaosiosta. Sen aikana kerrotaan tieto, joka videon avulla halutaan välittää, tai tapahtumat, jotka muodostavat videon tarinan. 

Lopetus esimerkiksi tiivistää tai kertaa asian, synnyttää halutun lopputunteen tai antaa kehotuksen toimintaan.

Kun videon kerronnan sisältö on kirjoitettu, mietitään sen palasille sopiva järjestys ja sijoitellaan ne käsikirjoitukseen oikeaan järjestykseen.

2. PALSTA: Kuva

Kuva havainnollistaa ja täydentää kerrontaa. Kuvalla voi myös kertoa äänestä irrallisia asioita ja luoda vaikkapa symbolisia merkityksiä. Käsikirjoittaessa onkin tärkeää miettiä, mitä kuvalla viestitään.

Kuvakerronnan välineitä ovat esimerkiksi

 • kuvituskuva (esim. asioita, joista ääni tai teksti kertoo); voi olla esittävä, dokumentaarinen, ristiriidan luova, alleviivaava…
 • grafiikat (esim. havainnollistaa kerrottua asiaa)
 • still-kuvat
 • ruututallenteet
 • animaatiot.

Usein käsikirjoitukseen riittää suurpiirteinen idea siitä, mitä kuvassa voisi näkyä. Ammattilaisten osaamista on paikan päällä kuvauksissa miettiä kyseisen tuotannon ehdoilla, miten kuvaus käytännössä toteutetaan. Jos tuotanto niin edellyttää, tehdään tarvittaessa tarkka kuvasuunnitelma ja erillinen kuvakäsikirjoitus.

Esimerkki videokäsikirjoituksesta

KERRONTA (VO)KUVA
In wintertime, Finland is one of the darkest countries in the world.
In Lapland, the sun doesn’t rise for nearly two months.
Dronekuva pimeä luminen maisema, lunta. 
Kaupungin valoja horisontissa.
But in the summer, we have endless daylight and it’s never dark.Dronekuva kesäinen maisema, aurinko laskemassa järven takana.

Lopuksi: Arvioi videon kesto

Usein on valmiina ajatus siitä, mikä olisi videon sopiva kesto.

Kun ensimmäinen käsikirjoitusversio on valmis, kannattaa sen kesto testata lukemalla ääneen kerrontapalstan sisältö ja ottamalla aikaa. Samalla kuulee, miten kirjoitettu teksti toimii puhuttuna: tuntuuko se esimerkiksi liian kirjoitetulta ja kirjakieliseltä, kannattaisiko ilmauksia muuttaa vielä puhekielisemmiksi tai voisiko jonkin asian sanoa tiiviimmin?

Arvioitu kesto on hyvä merkitä käsikirjoitukseen, jotta videon leikkaaja tietää, mikä on tavoiteltu videon mitta, ja voi tehdä ratkaisuja sen pohjalta.

Käsikirjoitus elää yleensä matkan varrella – joskus paljonkin. Muokkauksia sisältöön voidaan tehdä vielä editointivaiheessa. Käsikirjoituksen ei siis tarvitse heti olla täydellinen ja valmis, vaan se on ennen kaikkea työkalu videon sisällön ja tuotannon suunnitteluun.

North Arrow Filmsillä teemme videoita avaimet käteen -meiningillä 10 vuoden kokemuksella, käsikirjoituksesta alkaen. Jos haluat apua videotuotannon suunnitteluun, käsikirjoittamiseen tai toteutukseen. Laita viestiä tai täytä yhteydenottolomake!

Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy