Näin luot tunteita herättävän yritystarinan – 4 nopeaa työvaihetta

Onko yritykselläsi jo yritystarina?

Yritystarina on tarinamuotoon tiivistetty kertomus siitä, miksi yrityksesi on olemassa.

Yritystarina on sisältömarkkinoinnin punainen lanka. Sen pohjalta kerrot yhtenäistä viestiä kaikessa yrityksesi tuottamassa sisällössä, oli kyse sitten videoista, blogiteksteistä, lehtiartikkeleista, infograafeista, podcasteista tai mistä tahansa sisältötyypistä.

Seuraavat neljä työvaihetta auttavat sinua luomaan vaikuttavan yritystarinan.

1. Määrittele yritysidentiteetti: millainen yrityksesi on?

Millainen on yritysidentiteettisi – eli millainen yrityksesi mielestäsi on? 

Millaisia ovat yrityksesi arvot, visio, toimintakulttuuri, osaaminen ja suhtautuminen asiakkaisiin tai kilpailijoihin?

Yritysidentiteettisi ei välttämättä vastaa ulkopuolisten mielikuvia yrityksestäsi. Identiteetti on ennen kaikkea oma sisäinen käsitys itsestä.

Jos tahdot viestiä yrityksestäsi tiettyä mielikuvaa johdonmukaisesti myös muille, on yritysidentiteettisi oltava selkeä. Se on yritystarinan pohja.


2. Kerää ainekset tarinaan

Mieti, kuinka yrityksesi olemuksen voisi kiteyttää tarinan muotoon.

Tarinallistamisen asiantuntija Anne Kalliomäki [1] antaa sitä varten kolme apukysymystä, joita voit pohtia:

 • Keitä me olemme?
 • Minne olemme menossa?
 • Mikä on meille tärkeää?

Löytyykö vastauksista aineksia tarinaan?
Tunnistatko joukosta tarinallisia elementtejä?
Määrittele Kallionmäen mallin mukaan ainakin nämä keskeisimmät tarina-ainekset:

 • Ydinviesti. Yrityksen tarinan tärkein sanoma.
 • Hahmot. Todellisia ja/tai fiktiivisiä. Hahmon roolissa voi olla myös yritys itse, tuote tai palvelu.
 • Teemat. Mitä teemoja yrityksen tarina välittää?


3. Jäsennä tarina draaman kaaren avulla

Länsimaisessa kulttuurissa tarinoita on perinteisesti kerrottu draaman kaaren avulla. Se on hyvä vaihtoehto myös yritystarinan rakenteeksi.

Yksinkertaisimmillaan draaman kaari on Aristoteleen kolmen kohdan malli: alku, käänne ja loppu. Alussa esitellään tilanne – hahmo, jolla on jokin ongelma. Tilanne kehittyy ja kärjistyy käännekohdaksi. Toiminnan suunta muuttuu. Lopuksi ongelma ratkeaa tavalla tai toisella.

Draaman kaaresta on lukemattomia erilaisia sovelluksia. Yritystarinan jäsentämisessä hyvä työkalu on esimerkiksi tämä Kalliomäen[1] nimenomaan yrityksille kohdistettu versio:

 • Alkusysäys. Mistä kaikki alkoi? Kuka/mikä on yrityksen tarinan hahmo?
 • Esittely. Miksi yritys on, mitä on? Tee näkyviksi syy–seuraussuhteet. 
 • Syventäminen ja käänne. Yllättävä tapahtuma! Miten tapahtumat vaikuttivat siihen, millainen yrityksestä tuli?
 • Ratkaisu. Tarina osana yrityksen palvelulupausta. Mitä lupaamme asiakkaalle tarinan kautta?
 • Loppuhäivytys. Miltä asiakkaasta tuntuu, kun palvelulupaus on lunastettu? Mikä on yrityksen tarjoama tarinakokemus?

Toinen erinomainen vaihtoehto on Vaalahden[2] versio. Se painottaa tunnetta, jonka tarina saa aikaan – Vaalahden mukaan tarinan vaikuttavuuden nimittäin ratkaisee sen herättämän tunteen voimakkuus. Tunteikas tarina rakennetaan seitsemän kohdan avulla:

 1. Kokemuksen odotus, jännite: ilmassa on jännitystä.
 2. Kokemuksen alkupiste: jokin rikkoo vallitsevan asiantilan.
 3. Jännitteen voimistuminen: asiat etenevät kohti vääjäämätöntä muutosta.
 4. Huippukohta: täysmittainen konflikti.
 5. Tasaantumisvaihe: kaikki näyttää selvältä tai taantuu.
 6. Kokemuksen loppupiste: yllättävä loppuhuipentuma.
 7. Lähimuistojen muodostaminen ja kokemuksen jakaminen: kuulijat jakavat ennen kaikkea tarinan jälkeensä jättämän tunteen.

Mikä on se tunne, jonka haluaisit tarinan jättävän jälkeensä? Millä keinoin tarina kuljettaa kohti tätä tunnetta?

4. Hio hahmot kiehtoviksi

Kiinnostavalla hahmolla tulee olla ennen kaikkea päämäärä eli selkeä tavoite ja tahto saavuttaa se. Tarinan käänteetkin syntyvät pitkälti siitä, että jokin joko vaikeuttaa tai auttaa hahmon tavoitteen toteutumista.

Hyvä hahmolla on myös ainakin

 • uskottavuutta omassa tarinamaailmassaan 
 • tunnistettavia tunteita
 • toistuvaa toimintaa
 • liioiteltuja piirteitä
 • yksi korostettu, tärkein ominaisuus
 • inhimillisyyttä mutta myös rohkeutta. [1]

Hahmojen kehittelyssä voit hyödyntää myös ns. arkkityyppejä. Ne ovat lukemattomista saduista, elokuvista ja kirjoista tuttuja hahmotyyppejä, joilla on tarinassa jokin tietty tehtävä.

Arkkityypin ei välttämättä tarvitse olla ihminen, vaan se voi olla myös jokin abstrakti elementti (esimerkiksi yhteiskunta), joka edustaa tarinassa tietynlaisia asioita.

Tarinan päähenkilö on usein arkkityypiltään sankari, jonka matkaa tarinassa seurataan. Sankari on tyypillisesti samastuttava, inhimillinen hahmo, joka joutuu taistelemaan saavuttaakseen tavoitteensa ja kasvaa henkisesti matkan varrella.

* * *

Yritystarinan avulla voit esitellä yrityksesi kiinnostavassa muodossa.

Voit kertoa tarinan vaikkapa yritysvideolla, tekstinä nettisivuillasi tai kasvotusten uudelle asiakkaalle, joka kysyy yrityksesi taustasta.

Toivottavasti nämä ajatukset ja apukysymykset ovat avuksi, kun luot yritystarinaasi!

– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy

* * *

Kerro yritystarinasi vaikuttavasti videolla – ota yhteyttä!
Voit hioa yritystarinaasi myös yhdessä videotuotantotiimimme kanssa. Lue lisää siitä, kuinka videoprojektimme käytännössä etenevät: Näin teemme videosi.

Liity myös ilmaisen uutiskirjeemme tilaajien joukkoon, niin saat lisää vinkkejä videomarkkinoinnista ja videoiden tekemisestä!

* * *

Lähteet:

[1] Anne KalliomäkiTarinallistaminen – Palvelukokemuksen punainen lanka (2014). Talentum.
[2] Martti Vaalahti: Sanojen supervoima – Näin valitset sanasi oikein ja onnistut elämässä (2019). WSOY.

12.3.2020 by: North Arrow Films // info(a)northarrowfilms.fi