10 kysymystä, joihin vastaamalla suunnittelet vaikuttavan yritysvideon

Videomarkkinointi noudattaa samoja lainalaisuuksia kuin muukin markkinointi: lähtökohtana on määritellä kenelle, miten ja missä markkinoidaan. 

Yritysvideon ei tarvitse tavoittaa tai miellyttää kaikkia. Siksi on tärkeää pohtia, kenelle video on suunnattu ja kuinka tällainen katsoja voitaisiin tavoittaa niin sisällöllisesti kuin välineellisestikin.

Käy läpi seuraavat kymmenen kysymystä. Vastattuasi niihin sinulla on tehokas suunnitelma, jonka pohjalta on helppoa aloittaa videon tuotanto.

10 kysymystä yritysvideon suunnittelun avuksi

1. Mikä on ydinviestisi?

Kiteytä ajatus, jonka haluat videolla kertoa.

Usein vaikuttavin tapa on kertoa, mihin katsojan ongelmaan tarjoat ratkaisua. Älä keskity kertomaan pelkästään itsestäsi tai yrityksestäsi, vaan kerro, mitä asiakas saa kauttasi.

2. Kenelle haluat kertoa ydinviestisi?

Rajaa kohderyhmäsi mahdollisimman tarkasti. 

Kun kohderyhmä on määritelty, on helpompaa miettiä, kuinka kohderyhmää voidaan puhutella. Mitä laajempi kohderyhmä, sen vaikeampaa on tehdä kohderyhmää kiinnostava video.

3. Millaisen reaktion toivot videon aiheuttavan katsojassa?

Mieti, millaisia tunteita ja mielikuvia haluat videon herättävän.

Pohdi myös, millä keinoilla niitä herätetään: toimisiko huumori, tieto, provosointi vai jokin muu?

4. Miten haluaisit katsojan toimivan videon katsottuaan?

Määrittele, millaiseen toimintaan haluat videon johdattavan katsojaa ja millä keinoilla siihen ohjataan.

5. Missä kanavassa videota levitetään?

Valitse kanava tai kanavat, joissa kohderyhmä tavoitetaan parhaiten.

Suunnittele video valitun median ehdoilla. Media vaikuttaa mm. videon tyyliin, kestoon ja äänisuunnitteluun.

6. Mikä videossasi on kaikkein olennaisinta?

Tiivistä kaikki mahdollinen, jotta katsojan mielenkiinto pysyy yllä ja tärkein viesti välittyy selkeästi.

7. Kuka tekee käsikirjoituksen?

Hanki videolle käsikirjoitus, joka kertoo sisällön sekä visuaalisen ja äänellisen kerronnan. Hyvä käsikirjoitus on sujuvien kuvausten kulmakivi.

8. Kuinka video toteutetaan?

Suunnittele missä, milloin ja miten video tehdään. Muista varata aikaa ja muita resursseja riittävästi.

Päätä, ketkä tekevät videon. Onnistuuko videon toteutus oman yrityksen voimin vai onko syytä ostaa ulkopuolisen ammattilaisen apua?

9. Kuka hoitaa jälkityöt?

Älä unohda tärkeää jälkityövaihetta! Jälkitöitä ovat mm. leikkaaminen, äänityöt ja värimäärittely.

Muista varata resursseja ja taitavat tekijät myös näihin työvaiheisiin, jotta lopputulos on varmasti laadukas.

10. Miten videon jakelu hoidetaan?

Valitse tarkoituksenmukaiset kanavat ja aikataulu videon levittämiselle. Huolehdi videosi näkyvyyden optimoinnista, varsinkin jos se julkaistaan somekanavissa.

Suunnittele myös, miten mittaat onnistumista videon jakelussa ja kohderyhmän tavoittamisessa. Näin varmistat, ettei panostuksesi videon tekemiseen mene hukkaan.

Infra ry:n #Hyväsyyliittyä-videon kohderyhmä on maa- ja vesirakennusalan yrittäjät.
Tavoitteena on ohjata heitä liittymään Infra ry:n jäseneksi.

Kysymykset kannattaa käydä läpi jokaisen videotuotteen kohdalla aina erikseen. Samankin yrityksen eri videoilla voi olla erilaisia käyttötarkoituksia!

– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy