Videokuvausta vai videotuotantoa?

videkuvaaja videotuotanto

North Arrow Filmsin palveluihin kuuluu sekä videokuvaus että videotuotanto. Aina toisinaan keskustelemme asiakkaidemme kanssa näiden kahden termin erosta. Onko tarve saada paikalle videokuvaaja taltioimaan tapahtumia vai toteuttaa videotuotanto?

Mitä on videokuvaus?

Videokuvaajaa ja videoeditoijaa tarvitaan silloin, kun luento, koulutus, tapahtuma, tilaisuus tai haastattelu halutaan taltioida. Taltiointiin voidaan myös lisätä grafiikkoja, tekstejä, kuvia, spiikkiä ja musiikkia sekä tehdä siitä siistitty julkaisukelpoinen video.

Video, joka valmistuu videokuvauksen lopputuloksena, on kuitenkin eri asia kuin videotuotannon tuotteena valmistuva video.

Yllä: Videotuotannon kohokohta eli kuvaukset alkamassa.
Alla: Videokuvaus käynnissä Ilta Lauran kanssa -talkshow’ta taltioiden.

Mitä on videotuotanto?

Videotuotannossa luodaan harkittu videotuote, jolla on selkeä tavoite. Sen kaikki visuaaliset, äänelliset ja kerronnalliset ratkaisut pyrkivät välittämään samaa ennalta mietittyä viestiä. Viesti suunnataan halutulle kohderyhmälle – ja video toteutetaan niin, että se herättää kohderyhmän mielenkiinnon.

Videotuotanto sisältää useamman työvaiheen: ideoinnin ja suunnittelun, käsikirjoittamisen, tuotannon järjestelyt, kuvaamisen, jälkityöt (mm. editointi, äänisuunnittelu ja värimäärittely) ja jakelun.

Videotuotannossa varsinainen kuvaaminen on siis vain yksi työvaihe. Videotuotanto kokonaisuutena on prosessi, jonka lopputuloksena on tiettyyn tavoitteeseen tähtäävä audiovisuaalinen tuote.


– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy

Jos haluat pohtia yhdessä, mikä olisi järkevä videoratkaisu sinun tarpeeseesi, ota yhteyttä ja jutellaan asiasta tarkemmin!