Kuinka tehdään laadukas luentotaltiointi?

kamera luentotaltiointi vuokraus

Pidemmänkin luennon taltioiminen helposti seurattavaksi videoksi on helppoa, kunhan tekninen toteutus on hyvin suunniteltu ja tehdään tilanteeseen sopivalla kalustolla.


Näin teet onnistuneen luentotaltioinnin – 5 vinkkiä


1. Tee hyvä ääniraita

Luentotaltioinneissa laadukas ääni on tärkeämpi kuin kuva. Luennoitsijan ääni saadaan parhaiten tallennettua hyvällä nappimikillä.

Äänen voi tallentaa suoraan kameraan tai erilliselle äänitallentimelle. Joskus ääniraita voidaan tallentaa suoraan äänentoistojärjestelmästä.


2. Valitse oikeanlainen kamera

Kameran kanssa tärkeintä on varmistaa, minkä pituisia klippejä sillä voi kuvata. Suurimmassa osassa videota kuvaavista hybridi- ja järjestelmäkameroissa on 30 minuutin klippiraja. Tämä johtuu tullimaksuista, jotka ovat videokameroiksi luokiteltavilla suuremmat (alle 30 minuutin klippejä kuvaavia kameroita ei määritellä videokameroiksi).

Jos siis aiot käyttää omaa kameraasi luentotilaisuudessa, varmista, voiko sillä tallentaa vain puolen tunnin klippejä (tai jopa vain 12 minuutin klippejä)!

Jos kamerassa on rajattu klippien pituus, täytyy pohtia, soveltuuko kamera luentotaltiointiin lainkaan. Jos taltioitavana on luento, jota ei voi keskeyttää ja josta ei voi puuttua yhtään hetkeä, on usein syytä käyttää varsinaista videokameraa.

Pelivaraa kuvan klippikatkoksiin voi saada kuvituskuvalla. Jos tallennat äänen muualle kuin kameraan, kuvan lyhyet katkot voi paikata editointivaiheessa esimerkiksi yleisön kuvalla tai muulla kuvituskuvalla.

Vaihtoehtona on myös kuvata kahdella järkkärillä ja rytmittää kuvaus niin, ettei klippikatkos osu kumpaankin kameraan samaan aikaan.


3. Kuvaa useammalla kuin yhdellä kameralla

Optimitilanne on kuvata kahdella tai useammalla kameralla, jolloin toinen kuvaa laajempaa ja toinen tiiviimpää kuvaa. Näin taltiointia on mielenkiintoisempi seurata. Tällainen kuvaus kuitenkin vaatii editointia, jossa vaihdellaan kuvaa kameroiden väliltä.

Kuvan kannattaa joka tapauksessa olla melko tiivis: puhujan tulee näkyä selkeästi, koska muuten kuvalla ei ole varsinaista merkitystä tai viestintäarvoa.


4. Huomioi yleisön reaktiot

Ennen tilaisuutta on syytä selvittää, tuleeko luennolla yleisökysymyksiä, joihin vastataan. Suunnittele, miten yleisökysymysten ääni tallennetaan, vai korvataanko se esimerkiksi tekstiplanssilla.


5. Lisää editointivaiheessa mahdolliset diat

Mikäli on mahdollista saada PowerPointit tai muu visuaalinen luentomateriaali itselle tiedostona, ne on hyvä lisätä videoon ennemmin grafiikkana kuin luentotilan näytöltä kuvattuna. Videotykin kuva kannattaa tässä tapauksessa rajata kokonaan ulos kameran kuvasta, jos vain mahdollista.

– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy

Tutustu palveluihimme!