Ääni vaikuttaa uskottavuuteen – 6 vinkkiä videon hyvään ääniraitaan

video ääni

Laadukas ääni vaikuttaa keskimäärin kuvaa enemmän siihen, arvioiko katsoja videon teknisesti hyväksi. Vai mitä ajattelet alla olevasta videoesimerkistä?

Ääni on tärkeää mielikuvalle videon laadukkuudesta.

Puhelin- ja somevideoiden aikakautenakin ihmiset ymmärtävät tuotetun ja arkisen videon erot. Tuotetussa videossa huono ääniraita antaa julkaisijasta epäammattimaisen kuvan, vaikka omassa kännykkävideossa sillä ei olisi väliä.

Mitä sitten pitäisi ottaa huomioon, kun haluaa tehdä äänellisesti laadukkaan videon?

Seuraavat kuusi vinkkiä koskevat videota, jossa on puhetta, musiikkia ja äänitehosteita. Tällaisia ovat esimerkiksi someen tuotetut haastatteluvideot.

6 VINKKIÄ VIDEON HYVÄÄN ÄÄNIRAITAAN

1. Tilan valinta: valitse haastattelupaikka äänimaisema huomioiden

Haastattelu tai muu puhesisältö täytyy kuvata ja äänittää rauhallisessa paikassa. Vaikka pystyisitkin itse kuulemaan hälyisessä kahvilassa metrin päässä istuvan ystäväsi puhetta, mikrofonilla ei ole samanlaista suuntakuuloa kuin ihmisellä, jonka aivot automaattisesti korjaavat hälyongelmaa. Paikan täytyy siis olla äänimaisemaltaan hiljainen.

Ääniraidan puhtaus tulee vastaan myös videon editointivaiheessa. Jos leikkaat kuvaa kohdasta, jossa taustalla on juuri ajanut ohi auto, myös auton ääni katkeaa leikkauskohdassa. Kiinnitä siis huomiota siihen, ettei materiaaliin tallennu epäsäännöllisiä taustaääniä. Tästä syystä käytetyssä tilassa ei tulisi olla myöskään taustamusiikkia (lisäksi ongelmia voi tulla tekijänoikeuksista tai ylipäänsä turhasta hälystä)!

Kiinnitä huomiota myös tilan akustiikkaan. Kaikuisa tila vaikeuttaa puheen ymmärtämistä. Tyhjä huone ei siksi ole paras ratkaisu, vaan esimerkiksi tavallinen rauhallinen olohuone toimii hyvin, sillä siellä on tavaroita vähentämässä kaikua. 

2. Äänitä puheääni oikein

Laadukas puheääni on aina äänitetty läheltä mikrofonia. Jos mikrofoni on kaukana puhujasta, ääni muuttuu etäiseksi ja kaikuisaksi. Tästä syystä mikrofoni on tärkeää valita käyttötarkoitukseen sopivasti. On hyvä pitää mielessä, että kameran oma mikrofoni ei tallenna riittävän laadukasta ääntä tuotettuun videoon, varsinkaan ulkotiloissa.

Haastattelutilanteessa yleensä paras ja kätevin valinta on nappimikrofoni. Pieni nappimikki voidaan piilottaa vaatteiden alle tai kiinnittää puhujan paitaan, mikäli sen näkyvillä olo ei haittaa.

Toinen vaihtoehto on suuntaava haulikkomikki. Haulikkomikin etäisyys puhujasta voi olla maksimissaan 0,5-1 metriä, joten haastattelukuvassa se asetetaan kuvan ulkopuolelle, puhujan pään yläpuolelle rintakehään osoittaen. Paras etäisyys on noin 25 cm puhujan pään yläpuolella rintakehään osoittaen.

3. Haastattelijan äänenkäyttö

Haastatteluvideoita kuvatessa paikalla on yleensä myös haastattelija. Kysymyksiä voi esittää kuvaaja tai joku toinen henkilö.

Haastattelijan on hyvä muistaa, ettei reagoi haastateltavan puheeseen äänellä vaan ilmein ja elein. Sanojen sijaan voi nyökkäillä ja hymyillä. Tämä helpottaa ehjän ääniraidan saamista.

Haastattelijan ei myöskään tulisi keskeyttää haastateltavan puhetta vaan odottaa, että asiakokonaisuudet on sanottu loppuun.

4. Lisää musiikkia ja äänitehosteita

Jos video on mitä tahansa muuta kuin uutishaastattelu, siihen sopii yleensä taustamusiikki. Musiikin pitää kuitenkin käydä tyyliltään videon aiheeseen. Vääränlainen musiikki romuttaa tunnelman, vaikka soisikin vain vaimeana taustalla, sillä musiikki luo mielikuvan aihepiiristä ennen kuin siitä on puhuttu mitään. Taustamusiikin on syytä olla tietyllä tavalla läpinäkyvää: hyvä taustamusiikki ei varasta huomiota tai jaa rajusti mielipiteitä. Musiikki kuitenkin parhaimmillaan tehostaa ja selkeyttää videon tunnelmaa ja asiasisältöä.

Videoissa kannattaa käyttää rojaltivapaata kirjastomusiikkia. Tällaisen musiikin käytöstä maksetaan kertakorvaus, mutta tekijät eivät jatkossa kerää erikseen tekijänoikeuskorvauksia musiikkinsa käytöstä. Samaan musiikkiin voi toki törmätä eri videoissa, mutta koska kyseessä on taustamusiikki, ei ainutlaatuisuus ole välttämätöntä. Edullista taustamusiikkia voi ostaa esimerkiksi Pond5– tai Audiojungle-palveluista.

Musiikin lisäksi voi harkita äänitehosteita. Esimerkiksi animoidut nimiplanssit ja logot hyötyvät liikettä mukailevista tehosteäänistä: ne korostavat nähtyä liikettä. Äänitehosteita voi myös ostaa muun muassa yllä mainituista palveluista ja äänikirjastoista. Niitä voi löytää ilmaiseksikin, esimerkiksi freesound.org-palvelusta. Monissa videoeditointiohjelmissa on myös sisäänrakennettuna omia äänitehosteita.

5. Puhe monona, musiikki stereona

Puheääni on videossa aina monona (tismalleen sama ääni tulee oikeasta ja vasemmasta kaiuttimesta, jolloin äänen koetaan tulevan keskeltä). Musiikki taas tulee stereona (vasemmassa kaiuttimessa soi vasemmalta tuleva raita ja oikeassa kaiuttimessa oikealta tuleva raita, jolloin koetaan, että musiikki soi leveänä). 

Suurin virhe on laittaa musiikki tai puhe vain toiseen äänikanavaan, eli soimaan pelkästään joko vasemmasta tai oikeasta kaiuttimesta. Jos taas musiikki  soi monona, se kuulostaa pieneltä, kapealta ja voimattomalta.

Toisaalta musiikin stereoasetuksilla ei ole kovin suurta merkitystä, jos videota katsotaan ainoastaan puhelimilla.

Äänitehosteet voivat olla stereona tai monona, tehosteesta riippuen. 

6. Puheen ja muiden äänien balanssit

Puhetta täytyy pystyä kuuntelemaan vaivatta. Musiikki tai tehosteet eivät saa häiritä puhetta missään kohdassa.

Kuuntele ääniraitaa eri ympäristöissä, kuten läppärillä, kännykällä, kuulokkeilla ja kaiuttimilla. Näin voit tarkistaa, että äänten balanssi on kunnossa. Jos haluat varmistaa, että musiikki ei ole liian kovalla, kuuntele hiljaisella äänenvoimakkuudella. Silloinkin ensimmäisenä pitäisi kuulua puhe eikä musiikki.

Ääniraidan kokonaisvoimakkuus ei saa nousta yli 0 dB:n tason. Miksatessa videoeditorin äänimittarissa -3 dB on korkein suositeltava äänenvoimakkuus, mutta ehdoton yläraja on 0 dB. 

* * *

Toivottavasti nämä vinkit auttavat hyvän ääniraidan toteuttamisessa videoita tehdessäsi!

– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy