Tee videostrategia yrityksellesi – 5 apukysymystä

Videostrategia tarkoittaa suunnitelmaa, jonka perusteella yritys hyödyntää toiminnassaan videoita. Tee yrityksellesi videostrategia nopeasti vastaamalla viiteen kysymykseen.

Yrityksellä kannattaa olla videostrategia

Videoita ei kannata tehdä hakuammuntana, vaan miettiä niille sopiva sisältö, tuotantotapa, aikataulu ja jakelu.

Joskus voit tarvita vain yksittäisen videon tiettyyn käyttötarkoitukseen, mutta nykyään videot ovat yhä kasvavassa määrin säännöllinen osa yrityksen toimintaa.

Selkeän videostrategian avulla käytät videoita järkevästi ja tehokkaasti. Näin saat niistä hyödyn irti mahdollisimman kustannustehokkaasti.

TEE VIDEOSTRATEGIA –
VASTAA 5 KYSYMYKSEEN

Videostrategian kaava on yksinkertainen. Riittää, kun vastaat näihin ydinkysymyksiin: miksi, kenelle, mitä, milloin ja kuka?

1. Miksi videoita tehdään?

 • Mikä on videoiden tavoite?
 • Miten tavoitteet saavutetaan?
 • Miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan?

2. Kenelle videoita tehdään?

 • Mikä on videoiden kohderyhmä?
 • Onko tärkeää saavuttaa mahdollisimman suuri yleisö, vai riittääkö katsojaksi muutama avainhenkilö? 
 • Miten kohderyhmä tavoitetaan – eli minkä kanavien kautta videot jaetaan ja kuinka niitä markkinoidaan?
ESIMERKKI: Neljä henkilöä työllistävä, rakennusten kuntotarkastuksia tekevä yritys aloittaa videomarkkinoinnin. Päätavoite on saada näkyvyyttä verkossa ja tuottaa nettiin sisältöä, joka luo yrityksestä toivotunlaista mielikuvaa.


3. Mitä videoita tehdään?

 • Mikä on sopiva videotyyppi?
 • Mikä on videon tavoite?
 • Millaisissa tilanteissa videoita käytetään? Mikä on niiden käyttöikä?
 • Mikä videon tehtävä on katsojan näkökulmasta: auttaa, viihdyttää vai jotakin muuta?
 • Minkä kokoisia tuotantoja voidaan tehdä – minkälainen budjetti on käytettävissä?

4. Milloin videoita tehdään?

 • Tehdäänkö videoita säännöllisesti?
 • Paljonko videoiden tuotantoon varataan aikaa? Miten videoita saadaan tuotettua mahdollisimman tehokkaasti?
 • Miten videoiden julkaisu aikataulutetaan?

5. Kuka videot tekee? 

 • Mistä löytyy osaaminen videotuotannon eri työvaiheisiin (esim. videon suunnittelu, käsikirjoitus, kuvausjärjestelyt, kuvaus, jälkityöt, jakelu ja markkinointi)? Löytyykö tekijöitä yrityksen sisältä vai tarvitaanko ulkopuolisia ammattilaisia?
 • Miten tehtävät ja vastuut jaetaan?
ESIMERKKI: Kuntotarkastusyritys haluaa toteuttaa videot kustannustehokkaasti. Koko vuoden videot tehdään kerralla, ja ne suunnitellaan ja jaetaan itse. Videoiden tekninen toteutus tilataan videoalan ammattilaisilta.

***

Toivottavasti nämä ajatukset auttavat yritystäsi tekemään ja käyttämään videoita tehokkaasti!

– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy


Haluatko tehdä yrityksellesi videoita? Ota yhteyttä

Millaisia videoita yritykset tekevät? Katso esimerkkejä