Brändivideot – 5 tapaa käyttää videoita brändin rakentamisessa

Kuinka hyvin brändisi tunnetaan? Synnyttääkö se luottamusta ja myönteisiä mielikuvia? Hyvä brändi vetää puoleensa uusia asiakkaita. Se lisää tuotteen tai palvelun arvoa, mikä puolestaan mahdollistaa korkeamman hinnoittelun. Tunnetulla brändillä on myös sosiaalista painoarvoa, ja sen kautta voi vaikuttaa yritykselle tärkeisiin asioihin.

Näin rakennat brändiä videoiden avulla

Videot ovat erinomainen tapa kertoa brändistä ja rakentaa mielikuvia. Ne ovat tehokas työväline, kun kerrotaan tarinoita, herätetään tunteita ja levitetään tietoa.

Brändivideot ovat usein osa isompaa markkinointikampanjaa, mutta brändiä voi rakentaa johdonmukaisesti myös yksittäisillä ja erityyppisillä videoilla. Videoita, jotka tukevat haluttua mielikuvaa yrityksen brändistä, voi hyvin toteuttaa niin visuaalisesti viimeisen päälle näyttävinä mainosspotteina kuin simppelisti yrityksen porukan itse kuvaamina tosielämän videopätkinä.

Brändivideoiden punainen lanka on kuitenkin aina se, että niiden tavoitteena on

  • herättää kohderyhmässä kiinnostusta ja luottamusta
  • kertoa yrityksen arvoista ja tehtävästä
  • lisätä tietoisuutta brändistä ja yrityksestä.

Brändiä kannattaa miettiä aina, kun yrityksesi tekee videota. Mikä on yrityksesi viesti? Mitkä ovat sen arvot? Millä tyylillä ja sävyllä tuotteesta tai palvelusta puhutaan videolla? Millaisia tunteita haluat yrityksesi herättävän katsojissa? Brändi on yrityksen persoonallisuus ja se, mitä asiakkaalle luvataan. Näiden asioiden on hyvä näkyä jokaisessa yrityksen julkaisemassa videossa.

Seuraavaksi tutustaan tarkemmin 5 esimerkkiin videotyypeistä, joita yritys voi käyttää brändin rakentamiseen. 

5 ERILAISTA BRÄNDIVIDEOTYYPPIÄ

1. Spotti

Spotti on perinteinen lyhyt mainosvideo, jota näytetään esimerkiksi TV:n mainoskatkoilla – tai vaikkapa Youtubessa tai elokuvateatterissa ennen videon tai leffan alkua. 

Spottien sisällöt voivat vaihdella paljonkin, mutta lyhyen formaatin takia olennaista on aina kertoa viesti tiiviisti ja kiehtovasti heti ensimmäisestä sekunnista alkaen. Spotit ovat tyypillisesti osa laajempaa mainoskampanjaa.

Spottien yleisimpiä tavoitteita on lisätä brändin tunnettavuutta mahdollisimman laajasti.

Esimerkkivideo: Vapo

2. Bränditarina

Bränditarinat eivät keskity yrityksen tuotteeseen tai palveluun, vaan niissä tuodaan selkeästi esiin yrityksen arvoja ja niitä piirteitä, jotka erottavat sen muista vastaavista yrityksistä. 

Bränditarina voi olla esimerkiksi kertomus siitä, miten yritys sai alkunsa, tai joku muu tarinallinen näkökulma yrityksesi arvoihin tai tavoitteisiin (esimerkiksi miten yritys haluaa auttaa ihmisiä tai miksi se on olemassa). Bränditarinat näyttävät, millainen ”persoona” yrityksesi on.

Bränditarinoiden tavoite on herättää kohderyhmässä etenkin luottamusta ja tuttuuden tunnetta.


Esimerkkivideo: Treston

3. Ohjevideot

Ohjevideot auttavat asiakasta. Ne neuvovat, miten tuote tai palvelu toimii. Ohjevideot eroavat tyypillisistä brändivideoista siten, että ne keskittyvät enemmän teknisiin yksityiskohtiin kuin tunteisiin ja mielikuviin. 

Ohjevideot kuitenkin tukevat brändin rakentamista, sillä ne herättävät luottamusta ja mielikuvia avuliaisuudesta ja asiantuntemuksesta. Lisäksi ne voivat olla mahdollisen asiakkaan ensimmäinen kosketus uuteen brändiin – erilaiset käyttöohjeet ovat esimerkiksi Youtuben haetuimpia asioita. Näin ohjevideot lisäävät myös brändin tunnettavuutta.

Vaikka ohjevideot ovat painotukseltaan informatiivisia, on niissäkin hyvä noudattaa yhtenäistä tapaa siitä, miten brändistä viestitään. Millaisella sävyllä asioista kerrotaan, mitä asioita korostetaan, millainen tunne katsojalle halutaan luoda? Miltä videot näyttävät ja kuulostavat – millainen on esimerkiksi niiden kuvaustyyli ja värimaailma?


Esimerkkivideo: Kekkilä Professional

4. Asiakastarinat

Asiakastarinat eli testimoniaalivideot ovat tosielämän kertomuksia siitä, miten yritys on auttanut asiakastaan. Se on videomuotoinen suosittelu, jonka tavoite on vakuuttaa myös uudet mahdolliset asiakkaat siitä, että yhteistyö yrityksesi kanssa kannattaa.

Asiakastarinat tukevat brändin rakentamista näyttämällä, millaista yrityksesi kanssa on oikeasti olla tekemisissä. Se inhimillistää yrityksesi ja havainnollistaa, miten lupaukset asiakkaille toteutuvat käytännössä. Asiakastarinassa asiakas voi olla äänessä puhuen tai tekstimuotoisella suosituksella.


Esimerkkivideo: Asiakastarina – Treston ja Avesco Oy

5. Yrityskulttuurivideot

Yrityskulttuurivideot esittelevät yrityksesi toimintaa ja ihmisiä ”kulissien takana”. Niiden tavoite on tehdä brändistä inhimillisempi ja tutumpi.

Jos yrityksesi järjestää tapahtumia, voi niistä kuvata esimerkiksi kiinnostavia haastatteluja, puheenvuoroja tai vaikkapa kohokohtareelsejä. Yritystä esittelevät dokumentaariset videot ovat puolestaan mainio väline kertoa yrityksen aidosta luonteesta, persoonasta, arvoista ja tavoitteista.

Esimerkkivideo: People of Simucube

– Jousia
tuottaja, North Arrow Films Oy


Oletko kiinnostunut toteuttamaan yrityksellesi brändivideota? Ota yhteyttä!