Menu
North Arrow Films logo varjolla

Videoita jotka osuvat maaliin

VIDEOITA JOTKA OSUVAT MAALIIN

6 vinkkiä markkinointivideon suunnitteluun

Markkinointivideo kiikarissa? Yrityksesi on päättänyt, että markkinointivideo tuotteesta tai palvelusta olisi tehtävä. Mutta mitä tehdä ensimmäisenä? Saatat pohtia, mitkä työvaiheet kuuluvat videon tekijälle ja mitkä voisi hoitaa itse. Entä missä vaiheessa kannattaisi pyytää tarjouksia videotuotantoyrityksiltä tai mainostoimistoilta?

Tässä kuusi vinkkiä, joiden avulla markkinointivideon suunnittelussa pääsee tehokkaasti alkuun!

1. Aloita videon suunnittelu ”ylhäältä alaspäin”

Ensimmäisenä kannattaa miettiä

  • kuka videota katselee
  • millainen reaktio videon katsojassa halutaan saada aikaan
  • millä alustalla videota katsotaan.

Kohderyhmän rajaaminen on kaiken perusta. Liian laaja kohderyhmä heikentää yleensä videon tehoa, koska kaikkia katsojia ei voi puhutella samanlaisilla keinoilla. Kun tiedetään, kenelle video suunnataan, osataan päättää videon sisältö ja tyyli.

Kohderyhmä vaikuttaa myös levityskanaviin. Minkä katselualustojen kautta kohderyhmä tavoitetaan? Tarvitaanko eri alustoille erilaisia versioita (YouTube, Facebook, Instagram, yrityksen nettisivut, TV-mainos jne.)? Katselualusta määrittää myös joitakin teknisiä seikkoja, jotka videon toteuttajan tarvitsee tietää, jotta video onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla valitussa alustassa. Katselualusta antaa yleensä myös raamit videon kestolle.

Kohderyhmän ja käytettävien katselualustojen rajaaminen vähentää videon levityskuluja. Katsojia ei tarvitse välttämättä saada tuhansia tai kymmeniätuhansia, vaan tärkeintä on tavoittaa haluttu kohderyhmä ja mahdolliset asiakkaat heidän eniten käyttämiensä kanavien kautta.

2. Määrittele selkeästi videon muoto

Yleensä videon muoto on selkiytynyt kuin itsestään tässä vaiheessa. Videon muoto voi olla esimerkiksi näytelty mainos, animaatio, spiikattu esittelyvideohaastattelupohjainen esittelyvideo, traileri jne. Haastattelupohjainen esittelyvideo on lähes poikkeuksetta kustannuksiltaan edullisin, koska kuvakerronta on nopea toteuttaa ja näyttelijöitä tai varsinaista lavastusta ei tarvita.

Tämän jälkeen voidaan miettiä videon sisällöllistä ideaa. Idean olisi kohdattava äskeisissä kohdissa tehdyt valinnat. Mitä videolla tapahtuu? Perustuuko video huumoriin, tietoon, kokemukseen vai tunteeseen? Keitä videolla esiintyy? 

3. Mieti millaista äänikerrontaa videossa käytetään

Jos videossa on äänikerrontaa, miten se toteutetaan? Puhuvatko ihmisen kameralle, haastatellaanko heitä vai kuljetetaanko kerrontaa spiikillä? Mitä kuvakerronnassa tapahtuu sillä aikaa? Jos video on pääsääntöisesti tarkoitettu someen, mikä on ensimmäisen 3 sekunnin aikana näytetty videon käänne tai koukku, jolla katsoja saadaan jatkamaan katselua? Tarvitaanko videoon äänikerronnan lisäksi tekstitys?

4. Pyydä tarjous videotuotannosta tai sen suunnittelusta

Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa pyytää tarjouksia videotuotantoyrityksiltä. Samantyyppisen tuotannon voi tehdä nykypäivänä hyvin erilaisilla hintalapuilla. Tärkeää on löytää itseä miellyttävä hinta-laatusuhde. 

Monet videotuotantoyritykset haluavat kuulla asiakkaan videon karkean budjetin alussa, koska tällöin video on helpompi suunnitella kyseessä olevan asiakkaan tarpeisiin. 

Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti kuvauspäivien määrä, lopullisen videon kesto, esiintyjien käyttö ja tyylin elokuvallisuus/dokumentaarisuus – ensin mainittu on kalliimpi toteuttaa.

5. Pohdi tarvetta käyttää mainostoimistoa

Suuret yritykset ja brändit käyttävät tavallisesti mainostoimistoa, joka yleensä alihankkii videon toteutuksen tuotantoyhtiöltä tai -yritykseltä. Mikäli tilaajayrityksellä ei ole mainostoimistoa, ei sellaista ole tarpeen hankkia normaalin markkinointivideon tai esittelyvideon tuottamiseen. 

Sen sijaan kannattaa valita videotuotantoyritys, jolla on kokemusta myös videon suunnittelusta ja käsikirjoituksesta. Tällöin kannattanee tarjouspyynnöissä ohittaa ns. freelancervideokuvaajat, jotka ovat keskittyneet enemmän kuvaamiseen ja editointiin kuin videotuotannon suunnitteluun ja toteutukseen.

Monet pienemmät videotuotantoyritykset ovat tottuneet toimimaan mainostoimistojen ja suurten tuotantoyhtiöiden välimaastossa. Tavalliset internetjakeluun keskittyneet markkinointivideot ovat toteutettavissa kohtuullisin resurssein ilman mainostoimistoa.

Mikäli yrityksellä on mainostoimisto, voidaan mainostoimistoa käyttää konsulttina videotuotannossa, mutta jättää vastuu videotuotannon kokonaistoteutuksesta kuitenkin videotuotantoyritykselle. Tämä on yleensä huomattavasti kustannustehokkaampi tapa kuin videon tilaaminen mainostoimiston kautta, koska yksi välikäsi jää pois. 

Tällaisessa tilanteessa kannattaa ehkä kuitenkin sopia, että mainostoimiston AD osallistuu käsikirjoitukseen ja kuvauksiin, jotta video istuu yrityksen muuhun markkinointiviestintään.

Kokonaisuudessaan tämä on kuitenkin tavallisesti huomattavasti edullisempaa kuin koko tuotannon tilaaminen mainostoimiston kautta. Lisäksi se mahdollistaa helposti samanlaisella layoutilla toteutettavan printtituotannon (esim. flyeri, esite tai juliste). Videotuotantoyritykset eivät yleensä tee printtimedian tuotteita.

6. Hanki kunnollinen käsikirjoitus

Varsinainen käsikirjoitus kannattaa jättää tuotantoyhtiön tai -yrityksen tehtäväksi. Se pitää yleensä sisällään vähintään suunnitelman siitä, millaista ääni-, kuva- ja grafiikkasisältöä videolle pyritään saamaan ja kuinka kauan sen on tarkoitus kestää.

Dokumentaarisessa haastatteluvideossa tehdään äänirunko haastatteluvastausten pohjalta. Jotta rungoksi saataisiin juuri oikeat asiat, kannattaa miettiä haastattelukysymykset niin, että niillä saadaan esiin toivotut vastaukset. Aiheen ja haastateltavien tuntemus on tärkeää. Kuvakerronta on suunniteltu yleensä melko karkeasti. Kuvauspaikat on suunniteltu etukäteen.

Näytellyssä mainosvideossa suunnitellaan huolellisesti spiikit tai repliikit valmiiksi, kuten myös kuvakerronta. Suunnitteluvaihe vie huomattavasti enemmän aikaa kuin dokumentaarisen haastattelu- tai esittelyvideon suunnittelu.

Toivottavasti vinkeistä on apua sinun yrityksesi videotuotannon suunnitteluun!

Jos haluat lisää vinkkejä, liity ilmaiselle postituslistallemme.

Jos olet kiinnostunut toteuttamaan yrityksellesi videota, pyydä tarjous videotuotannon suunnittelusta ja/tai toteuttamisesta!

Avainsanat:

videon suunnittelu, markkinointivideo, esittelyvideo, videotuotanto, mainostoimisto, videomarkkinointi, markkinointivideon käsikirjoitus, markkinointivideon hinta, videoyritys, videotuotantoyritys

26.6.2019 by: Jousia Lappi // jousia(a)northarrowfilms.fi


Lue myös:

Kuinka paljon videon tekeminen maksaa?