Menu

Videoita jotka osuvat maaliin

VIDEOITA JOTKA OSUVAT MAALIIN

6 Vinkkiä markkinointivideon suunnitteluun

 

14.9.2018 by: Jousia Lappi // jousia(a)northarrowfilms.fi

Markkinointivideo kiikarissa? Yrityksesi on päättänyt, että markkinointivideo tuotteesta tai palvelusta olisi tehtävä. Mutta mitä tehdä ensimmäisenä? Saatat pohtia, mitkä työvaiheet kuuluvat videon tekijälle ja mitkä voisi hoitaa itse. Entä missä vaiheessa kannattaisi pyytää tarjouksia videotuotantoyrityksiltä ja missä tapauksissa mukaan tarvitaan mainostoimistoa?

Tässä blogikirjoituksessa jaamme kuusi vinkkiä markkinointivideon suunnittelun alkuvaiheeseen. Kerromme, miten yrityksen, tuotteen tai palvelun markkinointivideon suunnittelu kannattaa aloittaa. 

 

1) Aloita videon suunnittelu ”ylhäältä alaspäin”

Ensimmäisenä kannattaa miettiä

  • kuka videota katselee
  • millä alustalla videota katsotaan
  • millainen reaktio videon katsojassa halutaan saada aikaan.

Videon kohderyhmä kannattaa miettiä huolellisesti. Liian laaja kohderyhmä heikentää yleensä videon sanoman tehoa, koska kaikkia katsojia ei voi puhutella samanlaisilla argumenteilla. Kannattaa siis miettiä, mikä on videon tärkein kohderyhmä ja millainen sanoma, tyyli, katselualusta jne. on kohderyhmälle kiehtova ja luonteva.

Kohderyhmän valinnan jälkeen osataan myös päättää paremmin, mikä voisi olla videolle paras katselualusta ja tarvitaanko eri alustoille mahdollisesti hiukan erilaisia versioita. Katselualustoja ovat esimerkiksi Youtube, Youtubemainos, Facebook, Instagram, yrityksen omat nettisivut ja TV-mainos. Tarkasti valittu kohderyhmä vähentää videon levityskuluja. Katsojia ei tarvitse välttämättä saada tuhansia tai kymmeniätuhansia mikäli kaikki katsojat kuuluvat tarkasti valittuun kohderyhmään ja ovat potentiaalisia asiakkaita. Katselualusta määrittää myös joitakin teknisiä seikkoja, jotka videon toteuttajan tarvitsee tietää, jotta video onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla valitussa alustassa. Katselualusta antaa yleensä myös raamit videon kestolle.

 

2) Määrittele selkeästi videon muoto

Yleensä videon muoto on selkiytynyt kuin itsestään tässä vaiheessa. Videon muoto voi olla esimerkiksi näytelty mainos, animaatio, spiikattu esittelyvideo, haastattelupohjainen esittelyvideo, traileri jne. Haastattelupohjainen esittelyvideo on lähes poikkeuksetta kustannuksiltaan edullisin, koska kuvakerronta on nopea toteuttaa ja näyttelijöitä tai varsinaista lavastusta ei tarvita.

Tämän jälkeen voidaan miettiä videon sisällöllistä ideaa. Idean olisi kohdattava äskeisissä kohdissa tehdyt valinnat. Mitä videolla tapahtuu? Perustuuko video huumoriin, tietoon, kokemukseen vai tunteeseen? Ketä videolla esiintyy? 

 

3) Mieti millaista äänikerrontaa videossa käytetään

Jos videossa on äänikerrontaa, miten se toteutetaan? Puhuvatko ihmisen kameralle, haastatellaanko heitä vai kuljetetaanko kerrontaa spiikillä? Mitä kuvakerronnassa tapahtuu sillä aikaa? Jos video on pääsääntöisesti tarkoitettu someen, mikä on ensimmäisen 3 sekunnin aikana näytetty videon käänne tai koukku, jolla katsoja saadaan jatkamaan katselua? Tarvitaanko videoon äänikerronnan lisäksi tekstitys?

 

4) Pyydä tarjous videotuotannosta tai sen suunnittelusta

Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa pyytää tarjouksia videotuotannosta videotuotantoyrityksiltä. Samantyyppisen tuotannon voi tehdä nykypäivänä hyvin erilaisilla hintalapuilla. Tärkeää on löytää itseä miellyttävä hinta-laatusuhde. 

Kalliissa videossa hinta voi olla asioissa, joita ei välttämättä asiaan perehtymätön ymmärrä tai tarvitse. Monet videotuotantoyritykset haluavat kuulla videon karkean budjetin alussa, koska tällöin video on helpompi suunnitella kyseessä olevan asiakkaan tarpeisiin. 

Tuotantoyhtiöitä on eri kokoisia. Suuremmat tuotantoyhtiöt tekevät mielellään hienoimpia mahdollisia videoita. Aina asiakas ei kuitenkaan halua maksaa ”ylimääräisestä hienoudesta” ja monessa tapauksessa video ei sellaista edes tarvitse toimiakseen hyvin. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat erityisesti kuvauspäivien määrä, lopullisen videon kesto, esiintyjien käyttö ja tyylin elokuvallisuus/dokumentaarisuus – ensin mainittu on kalliimpi toteuttaa.

 

5) Pohdi tarvetta käyttää mainostoimistoa

Suuret yritykset ja brändit käyttävät tavallisesti mainostoimistoa, joka yleensä alihankkii videon toteutuksen tuotantoyhtiöltä tai -yritykseltä. Mikäli tilaajayrityksellä ei ole mainostoimistoa, ei sellaista ole tarpeen hankkia normaalin markkinointivideon tai esittelyvideon tuottamiseen. 

Sen sijaan kannattaa valita videotuotantoyritys, jolla on kokemusta myös videon suunnittelusta ja käsikirjoituksesta. Tällöin kannattanee tarjouspyynnöissä ohittaa ns. freelancervideokuvaajat, jotka ovat keskittyneet enemmän kuvaamiseen ja editointiin kuin videotuotannon suunnitteluun ja toteutukseen.

Monet pienemmät videotuotantoyritykset ovat tottuneet toimimaan mainostoimistojen ja suurten tuotantoyhtiöiden välimaastossa. Tavalliset internetjakeluun keskittyneet markkinointivideot ovat toteutettavissa kohtuullisin resurssein ilman mainostoimistoa.

Mikäli yrityksellä on mainostoimisto, voidaan mainostoimistoa käyttää konsulttina videotuotannossa, mutta jättää vastuu videotuotannon kokonaistoteutuksesta kuitenkin videotuotantoyritykselle. Tämä on yleensä huomattavasti kustannustehokkaampi tapa kuin videon tilaaminen mainostoimiston kautta, koska yksi välikäsi jää pois. 

Tällaisessa tilanteessa kannattaa ehkä kuitenkin sopia, että mainostoimiston AD osallistuu käsikirjoitukseen ja kuvauksiin, jotta video istuu yrityksen muuhun markkinointiviestintään.

Kokonaisuudessaan tämä on kuitenkin tavallisesti huomattavasti edullisempaa kuin koko tuotannon tilaaminen mainostoimiston kautta. Lisäksi se mahdollistaa helposti samanlaisella layoutilla toteutettavan printtituotannon (esim. flyeri, esite tai juliste). Videotuotantoyritykset eivät yleensä tee printtimedian tuotteita.

 

6) Hanki kunnollinen käsikirjoitus

Varsinainen käsikirjoitus kannattaa jättää tuotantoyhtiön tai -yrityksen tehtäväksi. Se pitää yleensä sisällään vähintään suunnitelman siitä, millaista ääni-, kuva- ja grafiikkasisältöä pyritään videolle saamaan ja kuinka kauan sen on tarkoitus kestää.

Dokumentaarisessa haastatteluvideossa tehdään äänirunko haastatteluvastausten pohjalta. Jotta rungoksi saataisiin juuri oikeat asiat, kannattaa miettiä haastattelukysymykset niin, että niillä saadaan esiin toivotut vastaukset. Aiheen ja haastateltavien tuntemus on tärkeää. Kuvakerronta on suunniteltu yleensä melko karkeasti. Kuvauspaikat on suunniteltu etukäteen.

Näytellyssä mainosvideossa suunnitellaan huolellisesti spiikit tai repliikit valmiiksi, kuten myös kuvakerronta. Suunnitteluvaihe vie huomattavasti enemmän aikaa kuin dokumentaarisen haastattelu- tai esittelyvideon suunnittelu.

Toivottavasti kirjoituksesta on apua sinun yrityksesi videotuotannon suunnitteluun!

Jos haluat lisää vinkkejä, liity ilmaiselle postituslistallemme.

Jos olet kiinnostunut toteuttamaan yrityksellesi videota, pyydä tarjous videotuotannon suunnittelusta ja/tai toteuttamisesta.

 

ESIMERKKI ALUSTAVASTA SUUNNITELMASTA

  • Halutaan 2 minuuttia kestävä palvelun käyttäjäkokemuksia esittelevä dokumentaarinen esittelyvideo nettisivuille (upotettuna Youtuben kautta)
  • Tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat saada lisää tietoa ja ovat jo ennestään kiinnostuneet palvelusta. 
  • Videota voidaan myös näyttää yrityksen järjestämissä esittelytilaisuuksissa. 
  • Videosta halutaan tekstitetty versio messukäyttöön. 
  • Lisäksi tarvitaan 20 sekunnin tekstitetty somevideo Facebookiin ja Instagramiin, jolla lisätään brändin tunnettavuutta. Videota varten haastatellaan 3 asiakasta heidän työpaikoillaan. Lisäksi kuvataan kuvituskuvaa ihmisistä työnsä ääressä. Spiikkiä ei käytetä.